Uwaga, otwiera nowe okno.

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Robert Turlej

Robert Turlej (Klub PO) - Radny jest przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych oraz członkiem Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. Problemy związane z tematyką promocji miasta, transportu publicznego, sportu, kultury, nie są radnemu obce. Radny zajmuję się również tematami związanymi z przystosowaniem przestrzeni publicznej pod małe dzieci (place zabaw), seniorów (ławki, siłownia), niepełnosprawnych (bariery architektoniczne), transportem rowerowy. Radny  współpracuje również z Młodzieżową Radą Miasta.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Andrzej Tomczyński

Andrzej Tomczyński (Klub SLD) - Radny jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Problematyka dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym (infrastruktury i zasad funkcjonowania), sprawy społeczne w tym mieszkaniowe, są bliskie Radnemu. Radny za swoją pracę społeczną, na rzecz mieszkańców Elbląga, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Marek Burkhardt

Marek Burkhardt (Klub Witolda Wróblewskiego) - Radny jest członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej oraz członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto Rady interesuje się problematyką oświaty, sportu, opieką społeczną na terenie naszego miasta.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Rafał Traks

Rafał Traks (Klub PiS) - Radny jest zastępcą Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.  Radny wstąpił w skład Rady Miejskiej po rezygnacji z mandatu radnego Zdzisława Dubielli wybranego z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Traks złożył ślubowanie podczas VIIIA sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r.

 

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Paweł Kowszyński

Paweł Kowszyński  (Klub PiS) Radny jest członkiem Komisji Rewizyjnej, oraz Komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radny zainteresowany jest rozwojem miasta i jego promocją oraz problematyką związaną ze sprawami społecznymi i oświatowymi. Szczególne zainteresowanie radnego w odniesieniu do problemów miasta Elbląga wzbudza funkcjonowanie jak również finansowanie jednostek oświatowych, zdrowotnych, kultury i sportu oraz społecznych.

Więcej…