Strona główna - Aktualności

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

08 listopada, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno.

Harmonogram posiedzeń komsiji stałych Rady Miejskiej w miesiącu listopad 2016 r.

 

08 listopada, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno.

Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie zajęcia stanowiska o konieczności utworzenia Urzędu Celno- Skarbowego z siedzibą w Elblągu

Podczas XIX roboczej sesji Rady Miejskiej w Elblągu odbytej w dniu 27 października br. wszystkie kluby Rady Miejskiej podjęły uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska o konieczności utworzenia Urzędu Celno- Skarbowego z siedzibą w Elblągu. Stanowisko stanowi załącznik do uchwały i jest reakcją elbląskich samorządowców na plany Rządu RP dotyczące likwidacji Urzędu Celnego w Elblągu w ramach reformy administracji celno - skarbowej. Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Elbląg. Dokument przekazany został Premierowi RP Pani Beacie Szydło, Wicepremierowi RP Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Panu Markowi Gróbarczykowi, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu, Marszałkowi Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz Parlamentarzystom Ziemi Elbląskiej. Uchwała wraz z treścią stanowiska poniżej.

 

Więcej…

 

03 listopada, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno.

XIX sesja Rady Miejskiej w Elblagu

W dniu 27 września br. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni otrzymali do procedowania 21 projektów uchwał a także przyjęli do wiadomości dwie informacje - Informację o Stanie Środowiska na Obszarze Elbląga w 2015 r. przygotowaną przez Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Delegaturę w Elblągu oraz Informację o Realizacji Zadań Oświatowych Miasta Elbląga w roku szkolnym 2015/2016 przygotowaną przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego. Odrzucone zostały dwa projekty związane z ustaleniem opłat za wywóz odpadów na terenie Gminy Miasta Elbląg - kolejno projekt uchwały na druku nr 8/XIX w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności a także na druku nr 9/XIX w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie rzez część roku. Radni powołali również tzw. "zespół redakcyjny" który opracował projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o konieczności utworzenia Urzędu Celno- Skarbowego z siedzibą w Elblągu. Stanowisko wszystkich klubów zasiadających w Radzie Miejskiej w Elblągu jest reakcją na działania rządu zmierzające do likwidacji Oddziału Celnego w Elblągu i powołania w to miejsce jednego Urzędu Celno- Skarbowego z siedzibą w Olsztynie. Podjętą głosami wszystkich klubów Rady Miejskiej uchwałę powierzono do wykonania Prezydentowi Miasta Elbląg. Podczas październikowej sesji przyjęta została uchwała w sprawie nadania nazwy "Tor Łyżwiarski KALBAR im. Kazimierza Kalbarczyka" torowi do jazdy szybkiej na lodzie przy ul. Agrykola 8 w Elblągu.

 

12 października, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno.

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu w miesiącu październik 2016 r.

 

05 października, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno.

XVIII sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Zmiany w statucie miasta.

15 września 2016 r. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni procedowali nad 13 projektami uchwał. Efektem prac komisji doraźnej do spraw zmian w statucie miasta jest wypracowanie uchwały Nr XVIII/373/2016 w sprawie zmiany Statutu Miasta, dopuszczającej zabieranie głosu podczas sesji przez mieszkańców. Za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej głos może zabrać każdy mieszkaniec Elbląga wnioskujący w ramach tzw "wystąpienia mieszkańców" Czas wystąpienia nie może przekroczyć 3 minut a wnioskodawca jest zobligowany powiadomić Przewodniczącego Rady Miejskiej o wystąpieniu najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji. Tego rodzaju forma partycypacji społecznej została wprowadzona po raz pierwszy w historii elbląskiego samorządu. Wyżej wymieniona uchwała reguluje również tryb postępowania z petycjami kierowanymi do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu, Rady Miejskiej w Elblągu lub komisji stałych rady. Poniżej wykaz uchwał podjętych podczas XVIII sesji.

 

Więcej…

 

Strona 6 z 17

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości