Strona główna - Aktualności

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

21 czerwca, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

XXXIVA Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz 12.00 odbędzie się XXXIVA Sesja Rady Miejskiej w Elblągu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) przyjęcia wieloletniego programu Elblążanin+ dla Gminy Miasto Elbląg - DRUK Nr 1/XXXIVA,

2) ustanowienia kierunków działania prezydenta Elbląga - DRUK Nr 2/XXXIVA.

4. Zakończenie obrad sesji.

 

04 czerwca, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

Uchwały Elbląskich Samorządów Uczniowskich

Przedstawiciele Szkół Podstawowych z Elbląga w trakcie II Sesji procedowali 11 uchwał:

1. Uchwała Nr 1/2018 Przedstawicieli Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji festynu pn. "W Królestwie Króla Hoggo" dla mieszkańców Miasta Elbląg.

2. Uchwała Nr 2/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie modernizacji placu zabaw i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu.

3. Uchwała Nr 3/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji programu pn. "Życie jest piękne".

4. Uchwała Nr 4/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji zawodów sportowych pn. "Wybieram zdrowie".

5. Uchwała Nr 5/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji zajęć dla seniorów w zakresie obsługi komputera i telefonu komórkowego.

6. Uchwała Nr 6/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 . w sprawie utworzenia siłowni zewnętrznej pn. "Fit boisko" przy Szkole Podstawowej Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu.

7. Uchwała Nr 7/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji festynu pn. "Elblążanie jedzą zdrowe śniadanie".

8. Uchwała Nr 8/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie montażu "piłkochwytów" wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu.

9. Uchwała Nr 9/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia wybiegu dla psów w Parku im. Generała Nieczuja-Ostrowskiego w Elblągu.

10. Uchwała Nr 10/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia szkolnej wypożyczalni rowerów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 25.

11. Uchwała Nr 11/2018 Przedstawicieli Samorządów Uczniowskich Elbląskich Szkół Podstawowych z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia parku rekreacyjno-edukacyjnego w Elblągu.

 

21 maja, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

II Sesja Samorządów Uczniowskich elbląskich szkół podstawowych

W dniu 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 12:00 odbędzie się II Sesja Samorządów Uczniowskich elbląskich szkół podstawowych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powitanie gości.

3. Przemówienie Darii Przybyszewskiej Przewodniczącej Sesji.

4. Przemówienia gości.

5. Wręczenie nagród w konkursie "Pomagam, więc jestem".

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Samorządów Uczniowskich elbląskich szkół podstawowych.

7. Sprawy bieżące.

8. Zakończenie obrad sesji.

 

30 kwietnia, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w miesiącu maju i czerwcu 2018 r.

Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych Rady Miejskiej w maju i czerwcu 2018 r.

 

16 kwietnia, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W  dniu 26   kwietnia  2018   roku (czwartek) o godz.  10.00 odbędzie XXXIV Sesja Rady Miejskiej  w  Elblągu z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.      Przyjęcie porządku obrad sesji.


3.      Przyjęcie protokołu z sesji XXXIII.


4.      Informacja z działalności Prezydenta w okresie pomiędzy sesjami.


5.      Interpelacje radnych.


6.      Zapytania radnych.


7.      Oświadczenia radnych.


8.      Raport o stanie sanitarnym miasta Elbląga rok 2017 - DRUK Nr 1/XXXIV.


9.      Ocena stanu sanitarnego obszarów nadzorowanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w 2017 roku - DRUK Nr 2/XXXIV.

10.   Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Elblągu za 2017 r. - DRUK Nr 3/XXXIV.

11. Informacja o  zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie  opłaty planistycznej wynikających z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za okres od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - DRUK Nr 4/XXXIV.


12.    Sprawozdanie z prac Komisji Doraźnej Rady Miejskiej do oceny funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Elblągu - DRUK Nr 5/XXXIV.


13.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:


1)   zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 – 2031 - DRUK Nr 6/XXXIV.


2)   zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 - DRUK Nr 7/XXXIV.


3)   nadania nazwy „Wiadukt 100-lecia Odzyskania Niepodległości” wiaduktowi położonemu w Elblągu przebiegającemu nad torami kolejowymi linii Gdańsk-Olsztyn wzdłuż ulicy Lotniczej - DRUK Nr 8/XXXIV.


4)  zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 rok - DRUK Nr 9/XXXIV.


5)   określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg - DRUK Nr 10/XXXIV.


6)   wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - DRUK Nr 11/XXXIV.


7)   wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Tramwaje Elbląskie Spółka  z ograniczoną odpowiedzialności - DRUK Nr 12/XXXIV.


8)   ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu - DRUK Nr 13/XXXIV.


9)   ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności - DRUK Nr 14/XXXIV.


10) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/97/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” - DRUK Nr 15/XXXIV.


11)  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Elbląga 2020+”- DRUK Nr 16/XXXIV.


12)  zmieniający uchwałę Nr VIII/106/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Elbląga”, zmienioną Uchwałą zmieniającą Nr IX/160/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta  Elbląga”- DRUK Nr 17/XXXIV.


13) zmieniający uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących - DRUK Nr 18/XXXIV.

 

14)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu - DRUK Nr 19/XXXIV.

15)  zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - DRUK Nr 20/XXXIV.

16) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Elblągu przy ul. Brzeskiej 41, ul. Krakusa 25  i przy ul. Mazurskiej z Miejskim Młodzieżowym Klubem Sportowym „CONCORDIA
-  DRUK Nr 21/XXXIV.

17) stanowiska w przedmiocie nabycia nakładów niezbędnych do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich na Górze Chrobrego w Elblągu - DRUK Nr 22/XXXIV.

14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.    Sprawy bieżące.

16.    Zakończenie obrad sesji.

 

 

Strona 2 z 17

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości