Strona główna - Aktualności Debata oświatowa.

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

23 stycznia, 2017 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Debata oświatowa.

W dniu 19.01.2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Elblągu odbyła się debata oświatowa.  Udział w debacie wzięli przedstawiciele władz miasta, urzędnicy Urzędu Miejskiego w Elblągu, radni Rady Miejskiej w Elblągu, Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie Pan Krzysztofa Marek Nowacki, Dyrektor elbląskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie Pani Małgorzata Adamowicz, grono pedagogiczne z  elbląskich placówek oświatowych, pracownicy administracyjni oświaty, rodzice oraz lokalne media. W zorganizowanej przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego debacie poruszano kwestie dotyczące wdrażania reformy oświaty przygotowanej przez Rząd RP przez samorząd elbląski. Jak oznajmił Prezydent Witold Wróblewski "zmiana ustroju systemu oświaty w Elblągu wynika z przyjętej reformy która stała się prawem i chciałbym żebyśmy byli odpowiednio przygotowani i odpowiednio to prawo realizowali. Najważniejszym podmiotem w całym systemie jest dla mnie dziecko, dlatego wszystkie propozycje przygotowane zostały tak, aby nie zostało naruszone jego bezpieczeństwo, a proces kształcenia przebiegał płynnie. To jest dla mnie priorytet. Ważne jest również, aby wprowadzone zmiany spowodowały jak najmniejsze negatywne skutki dla rodziców i nauczycieli. Dlatego  przyjęliśmy kilka podstawowych zasad. Nie zmieniamy sieci szkół podstawowych. Gimnazja wygaszane będą w sposób naturalny. Nie zamykamy żadnej szkoły ponadgimnazjalnej. Wszyscy uczniowie - podstawówek i gimnazjów będą kontynuować naukę w dotychczasowych obiektach. Wyjątkiem jest jedynie Gimnazjum nr 7, które z uwagi na bardzo małą liczbę uczniów przeniesione zostanie do SP 14. Będziemy również chcieli jak najlepiej wykorzystać dostępną infrastrukturę po samodzielnych gimnazjach"- podkreślił Prezydent Elbląga.

„Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty, na mocy ustawy, ma 21 dni na to, żeby dokonać analizy propozycji, które są złożone przez samorządy. Aby moja decyzja w sprawie propozycji uchwał  przedstawionych przez samorządy była efektywniejsza, szybsza, bardziej merytoryczna uznałem, że należy się spotkać z samorządami, wszystkimi związkami zawodowymi. Jestem przekonany co do mądrości przedyskutowanych uchwał, które Państwo podejmiecie. W ramach monitorowania zmian, które będą w ramach ustawy podejmowane powołano do życia zespół ds. przekształceń oświatowych. Będą również realizowane szkolenie w zakresie nowej podstawy programowej" – zaznaczył Krzysztof Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.

 

Szczegółowe informacje na temat proponowanej sieci szkół po reformie, a także analizy demograficzne przedstawiła zebranym Małgorzata Sowicka, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego

 

Propozycję zagospodarowania obiektów oświatowych natomiast zaprezentował Piotr Żuchowski Doradca Prezydenta Elbląga.

 

"Propozycja jest taka, aby Zespół Szkół Zawodowych z ul. Zamkowej przenieść do obiektu po gimnazjum na Robotniczej. Na ul. Browarnej mamy doskonałe obiekty w sensie oświatowym i potężną salę gimnastyczną, dlatego jest propozycja, aby zostało tam przeniesione III LO. Agrykola to kampus sportowy Elbląga, dlatego po gimnazjum jest propozycja utworzenia w tym miejscu Sportowej Szkoły Podstawowej. Proponujemy, aby Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Bema oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Saperów zostały przeniesione do budynku przy ul. Rawskiej. W budynku po Gimnazjum nr 7 przy  Lotniczej, które już od najbliższego roku szkolnego połączone zostanie ze Szkołą Podstawową nr 14, zostałoby natomiast zlokalizowane Przedszkole z ul. Mielczarskiego" - wymieniał Piotr Żuchowski.

 

Wypracowane rozwiązania spotkały się z aprobatą większości uczestników debaty.


- "Jest to przykład przemyślanej analizy, jak racjonalnie wykorzystać reformę, która budzi niepokój. Propozycja ta została mocno przemyślana, szczególnie, jeśli chodzi o wykorzystanie obiektów po gimnazjach, co pomoże wzmocnić bazę szkolnictwa zawodowego" – podkreślał Marek Pruszak Przewodniczący Rady Miejskiej.

Wątpliwości niektórych radnych i pracowników elbląskich szkół budziły kwestie ewentualnych zwolnień nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także dostosowanie i wyposażenie szkół do potrzeb najmłodszych dzieci.

- „Istnieje rezerwa, która jest przeznaczona na wsparcie samorządów.  Będzie można również wykorzystać wyposażenie, którym dysponują gimnazja” - wyjaśniał Kurator Krzysztof Nowacki.

- „Co do kwestii zatrudnienia myślę, że w kwietniu, kiedy będą arkusze organizacyjne, będziemy znali szczegółowe dane nauczycieli  i  pracowników administracji i obsługi” – podkreślał Prezydent. Wskazywał jednocześnie na możliwy powrót do autorskich programów emerytalnych wprowadzonych w ubiegłym oku, bądź na możliwość przekwalifikowania  nauczycieli i pracowników oświaty w celu ratowania jak największej ilości etatów.

Uchwały dotyczące dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego na obszarze naszego miasta procedowane będą podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 stycznia br.

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości