24 marca, 2015 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Karta Seniora to większe możliwości dla seniorów

Samorząd jest organem powołanym do wykonywania funkcji uzupełniających w stosunku do władz. Mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową, której interesy reprezentuje Rada Miejska wobec organów państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, umowy lub porozumienia. Zakres działań radnych jest szeroki. Podejmują oni ważne dla życia miasta i ludzi decyzje dotyczące gospodarki terenami, ochrony środowiska, dróg, placów, mostów, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, porządku publicznego itp. W okresie sprawowania mandatu radnego w ubiegłej kadencji podejmowałam szereg inicjatyw związanych z polepszeniem komfortu życia przez rodziny wielodzietne, uczestnicząc w pracach komisji ds. „Karty Dużej Rodziny”. Okazało się, że była to cenna inicjatywa, która spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony wielu rodzin. Od kilku miesięcy Karta ta funkcjonuje w Elblągu z powodzeniem i stanowi swoisty element polityki prorodzinnej prowadzonej przez nasze miasto.

 


W ostatnich latach ma miejsce istny exodus młodych ludzi za granicę. Sytuacja ekonomiczna kraju, problemy ze znalezieniem pracy, brak perspektyw na przyszłość, zmuszają młode pokolenie do opuszczenia ojczyzny. Na obczyźnie młodzi ludzie zakładają rodziny, rodzą się im dzieci. W konsekwencji w Polsce powiększa się grono ludzi starszych. Aby wyjść naprzeciw ich potrzebom, polepszeniu  komfortu życia, złożyłam w lutym 2014r. interpelację o powołaniu do życia Karty Seniora, która wzorem innych miast, miałaby otwierać przed seniorami większe możliwości w zakresie korzystania z ulg i zniżek podczas zakupów, spędzania czasu na basenie, w kawiarni, na siłowni czy teatrze. Przewodniczyłam komisji ds. opracowania programu „Karta Seniora”, która wypracowała regulamin Karty i skierowała do Departamentu Społecznego celem sporządzenia przez urząd listy partnerów, którzy wyrażają chęć współpracy z miastem w ramach ulg i zniżek oferowanych przez te podmioty dla seniorów. W niedalekiej przyszłości starsi elblążanie będą mogli, dzięki programowi „Karta Seniora”, w większym zakresie niż do tej pory, korzystać z dobrodziejstw instytucji czy sklepów na terenie miasta. Aby nie komplikować życia i nie obarczać seniorów dodatkowymi plastikowymi kartami, komisja uznała, iż dowód osobisty i legitymacja rencisty czy emeryta będzie uprawniała do korzystania z programu. Wszystkie osoby, które skończą 60 lat będą uczestnikami programu „Karta Seniora” i będą mogły korzystać z ulg we wszystkich placówkach, w których w widocznym miejscu umieszczone zostaną informacje o przystąpieniu przez podmiot do programu.


W okresie prezydentury Jerzego Wilka miasto Elbląg nawiązało współpracę z norweskim miastem Stavanger, które w latach 80-tych udzielało elblążanom szeroko zakrojonej pomocy materialnej i żywnościowej. Osobą żywo zainteresowaną tymi kontaktami był Ryszard Kalinowski, dawny działacz NSZZ Solidarność, internowany w stanie wojennym i zmuszony do emigracji przez ówczesne władze. Nigdy nie zapomniał o korzeniach i nadal pamięta o Polakach. Jego społeczna działalność w Norwegii była kontynuowana w Towarzystwie Polsko – Norweskim, któremu przewodniczył przez wiele lat. W listopadzie 2013r., na zaproszenie tegoż towarzystwa, zostałam oddelegowana, przez prezydenta Wilka, do złożenia wizyty w Stavanger i spotkania się z władzami miasta celem nawiązania ściślejszej współpracy. Odzew ze strony Norwegów był bardzo pozytywny. Z rewizytą do Elbląga przyjechała liczna delegacja przedstawicieli miasta Stavanger w sierpniu 2014r. na Święto Chleba. Nasze miasto i nasza polska gościnność zrobiło duże wrażenie na gościach. Przy okazji spotkania padły słowa deklaracji nawiązania ściślejszych więzi i przyjaźni między naszymi miastami.


Działalność naszego rodaka Ryszarda Kalinowskiego miała jeszcze jeden aspekt. Po pożarze w szkole muzycznej dzięki jego zaangażowaniu mogłam koordynować prace nad przekazaniem przez społeczność norweską instrumentów muzycznych dla szkoły muzycznej w Elblągu. Kolejny raz potwierdziły się zapewnienia o tym, że za granicą pamięta się o Polsce, że w momentach trudnych możemy liczyć na wsparcie i pomoc. Ale nie zdarzyłoby się to, gdyby nie otwartość naszych władz, prezydenta Jerzego Wilka, który planował, wybiegając w przyszłość poszerzenie partnerstwa z Norwegią, która jest żywo zainteresowana wejściem na nasz rynek ze swoimi pomysłami w zakresie gospodarki, kultury, oświaty i zdrowia.


Małgorzata Adamowicz

Updated: 04-09-2015