Strona główna - Aktualności Ostatnia tegoroczna sesja RM - budżet oraz ustanowienie kierunków działania prezydenta

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

23 grudnia, 2015 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ostatnia tegoroczna sesja RM - budżet oraz ustanowienie kierunków działania prezydenta

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pruszak informuje, że XII sesja Rady Miejskiej w Elblągu odbędzie się 30 grudnia 2015 roku (środa) godz. 10.00. Podczas ostatniej tegorocznej sesji radni procedować będą m.in. nad projektem budżetu na 2016 rok oraz nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta.

 

 

Porządek obrad XII Sesji RM:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji XI.
4.    Informacja z działalności Prezydenta w okresie pomiędzy sesjami.
5.    Interpelacje, wnioski.
6.    Zapytania radnych.
7.    Oświadczenia radnych.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) Ustanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta - DRUK Nr 1/XII

2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029 - DRUK Nr 2/XII

3) Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 - DRUK Nr 3/XII

4) Ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków - DRUK Nr 4/XII

5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 - DRUK Nr 5/XII

6) Budżetu miasta Elbląg na 2016 rok - DRUK Nr 6/XII

7) Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - DRUK Nr 7/XII

8) Zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg - DRUK Nr 8/XII

9)  Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązującego na terenie miasta Elbląg - DRUK Nr 9/XII

10) Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2016 rok – DRUK Nr 10/XII

11) Zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wiejską Malbork a Gminą Miasto Elbląg dotyczącego powierzania realizacji zadania publicznego polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Malbork do Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów 14D– DRUK Nr 11/XII

12) Zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pasłęk a Gminą Miasto Elbląg dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Pasłęk do Środowiskowego Domu  Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów 14D - DRUK Nr 12/XII

13) Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - DRUK Nr 13/XII

14) Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu - DRUK Nr 14/XII

15) Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Żłobkom Miejskim, jednostkom budżetowym Gminy Miasto Elbląg - DRUK Nr 15/XII

16) Zasad udzielania  stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich gimnazjów - DRUK Nr 16/XII

17) Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg - DRUK Nr 17/XII

18) Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg - DRUK Nr 18/XII

19) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg" - DRUK Nr 19/XII

20) Uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020 będących w posiadaniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - DRUK Nr 20/XII

21) Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Zakrzewa w Elblągu - DRUK Nr 21/XII

22) Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu - DRUK Nr 22/XII

23) Uchwalenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - DRUK Nr 23/XII

24) Powołania Komisji Doraźnej ds. zmian w Statucie Miasta - DRUK Nr 24/XII

25) Powołania komisji ds. zniszczenia dokumentów stanowiących podstawę zgłoszenia kandydatów na ławników w wyborach na kadencję 2016-2019 - DRUK Nr 25/XII

9.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.    Sprawy bieżące.
11.    Zakończenie obrad sesji.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach sesji, która odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, sala Nr 301 (II piętro).Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości