Strona główna - Aktualności XV sesja Rady Miejskiej w Elblągu.

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

25 kwietnia, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XV sesja Rady Miejskiej w Elblągu.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w gmachu Urzędu Miejskiego w Elblągu odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej. Radni procedowali m.in. nad informacją dotyczącą realizacji Programu "Karta Dużej Rodziny" za okres od stycznia do grudnia 2015 r. Sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej w Elblągu za rok 2015 oraz projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przy ul. Okólnik w Elblągu, z Fundacją Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią "KOŃSKIE ZDROWIE". Rada Miejska jednogłośnie przyjęła apel do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o podjęcie działań zmierzających do utworzenia Sądu Apelacyjnego w Elblągu. Podczas sesji, wyróżniony medalem "za zasługi dla Elbląga" został wieloletni dziennikarz sportowy Pan Jerzy Kuczyński.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Elblągu:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie wyróżnień honorowych „Za Zasługi dla Elbląga”.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji XIV.

5. Informacja z działalności Prezydenta w okresie pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje, wnioski.

7. Zapytania radnych.

8. Oświadczenia radnych.

9. Raport o stanie sanitarnym miasta Elbląg w roku 2015.

- DRUK Nr 1/XV

10.Ocena stanu sanitarnego obszarów nadzorowanych przez Państwowego Granicznego

Inspektora Sanitarnego w Elblągu w 2015 roku.

- DRUK Nr 2/XV

11. Sprawozdanie z działalności Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie koordynacji i

nadzoru działań obejmujących instytucjonalną formę pieczy zastępczej, placówek wsparcia

dziennego oraz potrzeb związanych z realizacją zadań za rok 2015.

- DRUK Nr 3/XV

2

12. Informacja dotycząca realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Elblągu

na lata 2012-2016” w 2015 r.

- DRUK Nr 4/XV

13. Informacja nt. realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

2015 r.

- DRUK Nr 5/XV

14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Elblągu za 2015 r.

- DRUK Nr 6/XV

15. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg

na lata 2016-2029,

- DRUK Nr 7/XV

2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016,

- DRUK Nr 8/XV

3) „Budżetu Obywatelskiego” miasta Elbląg na rok 2017,

- DRUK Nr 9/XV

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2016 rok,

- DRUK Nr 10/XV

5) określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2016 roku ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- DRUK Nr 11/XV

6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy

ul. Warszawskiej 77-85

- DRUK Nr 12/XV

7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy

ul. Stefana Żeromskiego 14,

- DRUK Nr 13/XV

8) wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zarządu Portu Morskiego Elbląg Spółka z o.o.

prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz na odstąpienie

od przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

- DRUK Nr 14/XV

9) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy gruntu przy ul. Okólnik w Elblągu, z Fundacją Leczenia Dzieci

Niepełnosprawnych Hipoterapią „Końskie zdrowie”,

- DRUK Nr 15/XV

3

10)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu,

- DRUK Nr 16/XV

11)przystąpienia do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego

rejonu skrzyżowania ulic: Ogólnej i Fromborskiej w Elblągu,

- DRUK Nr 17/XV

16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17. Sprawy bieżące.

18. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości