05 października, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XVIIA nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Zmiany do budżetu i zaprzysiężenie radnego.

W dniu 29.08.2016 r. na wniosek Prezydenta Miasta Elbląg w trybie art.20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zwołana została XVIIA nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni procedowali nad zmianami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elbląg na lata 2016-2029, oraz w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016. Przyjęte zmiany wynikają z potrzeby, zastosowania poręczeń kredytowych, dla zadłużonego Szpitala Miejskiego w Elblągu. Podczas sesji odbyło się również ślubowanie nowego radnego Pawła Kowszyńskiego (klub PiS) który wstąpił w mandat, w miejsce radnej Małgorzaty Adamowicz c. Andrzeja. Radna z dniem 1 sierpnia br. objęła funkcję Dyrektora elbląskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Poniżej wykaz uchwał podjętych podczas XVIIA sesji Rady Miejskiej w Elblągu.

 

Uchwała Nr XVIIA/364/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Uchwała Nr XVIIA/363/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029

Updated: 10-05-2016