08 listopada, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie zajęcia stanowiska o konieczności utworzenia Urzędu Celno- Skarbowego z siedzibą w Elblągu

Podczas XIX roboczej sesji Rady Miejskiej w Elblągu odbytej w dniu 27 października br. wszystkie kluby Rady Miejskiej podjęły uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska o konieczności utworzenia Urzędu Celno- Skarbowego z siedzibą w Elblągu. Stanowisko stanowi załącznik do uchwały i jest reakcją elbląskich samorządowców na plany Rządu RP dotyczące likwidacji Urzędu Celnego w Elblągu w ramach reformy administracji celno - skarbowej. Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Elbląg. Dokument przekazany został Premierowi RP Pani Beacie Szydło, Wicepremierowi RP Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Panu Markowi Gróbarczykowi, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu, Marszałkowi Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz Parlamentarzystom Ziemi Elbląskiej. Uchwała wraz z treścią stanowiska poniżej.

 

 

 

Updated: 12-02-2016