20 lutego, 2017 Drukuj

XXIV sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W dniu 16 lutego 2017 r. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni procedowali nad 20 projektami uchwał. Poza stałymi punktami w porządku  tj. sprawozdaniem Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego z działalności w okresie pomiędzy sesjami, interpelacjami oraz oświadczeniami i zapytaniami radnych zajęto się projektami dotyczącymi min. udzielenia finansowego wsparcia na działalność kulturalną CSE Światowid i Teatru im. Aleksandra Sewruka. Przyjęto także projekt dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Stoczniowej oraz skrzyżowania ul. Marymonckiej i Królewieckiej. Miejscy radni podjęli także uchwałę dotyczącą utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. W składzie rady miały również miejsce zmiany personalne . W związku ze śmiercią Ś.P radnego Zdzisława Olszewskiego (Klub Radnych PiS) w mandat po zmarłym wstąpił Jacek Perliński - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej posiadający tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie dermatologii i wenerologii. Nowy radny miejski zasiadać będzie w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radny zapowiedział zainteresowanie tematyką dotacji dla elbląskich klubów sportowych. Na wniosek Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego do porządku obrad został wprowadzony projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Miasta Elbląg. Decyzją rady nowym skarbnikiem miasta została Rozalia Grynis pełniąca do tej pory obowiązki zastępcy skarbnika miasta. Rozalia Grynis objęła stanowisko głównego księgowego miasta w miejsce odchodzącego na emeryturę Zbigniewa Patera. Podczas XXIV sesji rady padła również informacja o organizacji w dniu 26 lutego 2017 r. "Biegu Żołnierzy Wyklętych" W organizację wydarzenia włączyły się władze miasta, Wojewoda Warmińsko- Mazurski Artur Chojecki oraz przedstawiciele 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Marek Pruszak poinformował również o przygotowaniach do obchodów roku generała Bolesława Nieczuja- Ostrowskiego.