Uwaga, otwiera nowe okno.

Marek Pruszak

Marek Pruszak (Klub PiS) - Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. Wielokrotny Radny Miasta Elbląga oraz dwukrotny wiceprzewodniczący rady. Należał do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Jolanta Janowska

Jolanta Janowska (Klub PiS) - Radna jest zastępcą przewodniczącego komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta oraz członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radna zainteresowana jest problematyką związaną ze sprawami społecznymi, kulturą, oświatą w naszym mieście, a także rozwojem miasta, jako ośrodka regionalnego. Radna była członkiem Komisji Doraźnej, gdzie uczestniczyła w pracach nad wprowadzeniem w Elblągu Karty Seniora oraz Koperty Życia.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Paweł Fedorczyk

Paweł Fedorczyk (Klub PiS)- Radny jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej. Radny, zdobyte kwalifikacje oraz dotychczasowe doświadczenie samorządowe chciałby wykorzystać w Radzie Miejskiej.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Janusz Hajdukowski

Janusz Hajdukowski (Klub PiS) - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny jest Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miasta.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Jolanta Lisewska

Jolanta Lisewska (Klub PiS) - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Była zastępcą przewodniczącego w Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych, członkiem Komisji Gospodarki Miasta oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Radna zainteresowana jest problematyką społeczną,  oraz gospodarczą naszego miasta.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Halina Sałata

Halina Sałata (Klub PiS) - Radna jest Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej oraz członkiem w Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych. Tematyka problemu związanych z finansami, ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną, nie są Radnej obce.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Antoni Czyżyk

Antoni Czyżyk (Klub PO)- Radny jest przewodniczącym w Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta oraz członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Przewodniczącym Klubu Radnych PO. Bliska problematyka naszego miasta to finansowanie publiczne, polityka regionalna, szeroko pojęta edukacja, kultura, sport oraz sprawy społeczne.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Małgorzata Adamowicz

Małgorzata Adamowicz (Klub PO) - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Radna była przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych, członkinią Komisji Rewizyjnej.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Wojciech Karpiński

Wojciech Karpiński (Klub PO) - Radny jest zastępcą przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,Sportu i Turystyki oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Michał Missan

Michał Missan (Klub PO) - Radny jest zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych. Radny zainteresowany jest problematyką zdrowia, sprawy społecznych oraz finansowych miasta Elbląg.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Robert Turlej

Robert Turlej (Klub PO) - Radny jest przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych oraz członkiem Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. Problemy związane z tematyką promocji miasta, transportu publicznego, sportu, kultury, nie są radnemu obce. Radny zajmuję się również tematami związanymi z przystosowaniem przestrzeni publicznej pod małe dzieci (place zabaw), seniorów (ławki, siłownia), niepełnosprawnych (bariery architektoniczne), transportem rowerowy. Radny  współpracuje również z Młodzieżową Radą Miasta.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Andrzej Tomczyński

Andrzej Tomczyński (Klub SLD) - Radny jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Problematyka dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym (infrastruktury i zasad funkcjonowania), sprawy społeczne w tym mieszkaniowe, są bliskie Radnemu. Radny za swoją pracę społeczną, na rzecz mieszkańców Elbląga, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Marek Burkhardt

Marek Burkhardt (Klub Witolda Wróblewskiego) - Radny jest członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej oraz członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto Rady interesuje się problematyką oświaty, sportu, opieką społeczną na terenie naszego miasta.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Rafał Traks

Rafał Traks (Klub PiS) - Radny jest zastępcą Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.  Radny wstąpił w skład Rady Miejskiej po rezygnacji z mandatu radnego Zdzisława Dubielli wybranego z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Traks złożył ślubowanie podczas VIIIA sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r.

 

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Paweł Kowszyński

Paweł Kowszyński  (Klub PiS) Radny jest członkiem Komisji Rewizyjnej, oraz Komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radny zainteresowany jest rozwojem miasta i jego promocją oraz problematyką związaną ze sprawami społecznymi i oświatowymi. Szczególne zainteresowanie radnego w odniesieniu do problemów miasta Elbląga wzbudza funkcjonowanie jak również finansowanie jednostek oświatowych, zdrowotnych, kultury i sportu oraz społecznych.

Więcej…