Strona główna - Aktualności XVIII sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Zmiany w statucie miasta.

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

05 października, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XVIII sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Zmiany w statucie miasta.

15 września 2016 r. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni procedowali nad 13 projektami uchwał. Efektem prac komisji doraźnej do spraw zmian w statucie miasta jest wypracowanie uchwały Nr XVIII/373/2016 w sprawie zmiany Statutu Miasta, dopuszczającej zabieranie głosu podczas sesji przez mieszkańców. Za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej głos może zabrać każdy mieszkaniec Elbląga wnioskujący w ramach tzw "wystąpienia mieszkańców" Czas wystąpienia nie może przekroczyć 3 minut a wnioskodawca jest zobligowany powiadomić Przewodniczącego Rady Miejskiej o wystąpieniu najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji. Tego rodzaju forma partycypacji społecznej została wprowadzona po raz pierwszy w historii elbląskiego samorządu. Wyżej wymieniona uchwała reguluje również tryb postępowania z petycjami kierowanymi do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu, Rady Miejskiej w Elblągu lub komisji stałych rady. Poniżej wykaz uchwał podjętych podczas XVIII sesji.

 

 

Uchwała Nr XVIII/377/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta

Uchwała Nr XVIII/376/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie wezwania Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XVIII/375/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblagu

Uchwała Nr XVIII/374/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu

Uchwała Nr XVIII/372/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblagu

Uchwała Nr XVIII/371/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu

Uchwała Nr XVIII/370/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Podstrefy Elbląg Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała Nr XVIII/369/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Miasto Elbląg dotyczącego finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Nowodworskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul 1 Maja 1

Uchwała Nr XVIII/368/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepoełnosprawnych

Uchwała Nr XVIII/367/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na dofinansowanie w 2016 r. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka Nr 509"

Uchwała Nr XVIII/366/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/365/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości