04 maja, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Witaj Maj, Trzeci Maj !

W Elblągu jak i w całym kraju odbyły się uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W naszym mieście 225 rocznicę uchwalenia pierwszej europejskiej ustawy zasadniczej, świętowano na Placu Katedralnym. Wystąpienia Wicewojewody Warmińsko – Mazurskiego Sławomira Sadowskiego, Prezydenta Miasta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu Marka Pruszaka, poprzedziła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców. Poniżej przemówienie oraz życzenia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu Marka Pruszaka.

 

 

Przypomnijmy, tzw. Konstytucja 3 Maja, właściwa nazwa Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. była pierwszym tak nowoczesnym aktem prawnym w XVIII wiecznej Europie. Ówczesna ustawa zasadnicza wprowadziła trójstopniowy podział władzy w I Rzeczypospolitej oparty na władzy wykonawczej , ustawodawczej oraz sądowniczej. Konstytucja likwidowała wady ustrojowe państwa polegające na nadmiernych przywilejach demokracji szlacheckiej oraz wadliwym systemie wyborczym tzw. wolnej elekcji. Uchwalony dokument zmienił ustrój państwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów na monarchię konstytucyjną. Dzięki decyzji Sejmu wprowadzono zrównanie praw politycznych mieszczan i szlachty, odebrano prawo do decyzji w imieniu państwa ubogiej szlachcie tzw. gołocie oraz wprowadzono ochronę prawną chłopów.

Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. Święto Konstytucji 3 maja obchodzone było jako najważniejsze święto państwowe.

Poniżej przemówienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu Marka Pruszaka.

 

Witaj majowa jutrzenko,

świeć naszej polskiej krainie...

Witaj Maj, Trzeci Maj!
u Polaków błogi raj!


„Wszystko i wszędzie

większością głosów zdecydowane być powinno,

przeto liberum veto konfederacyjne wszelakiego gatunku

i sejmy konfederackie

jako duchowi niniejszej Konstytucji przeciwne,

rząd obalające, społeczności niszczące

na zawsze znosimy.”

W imieniu Rady Miejskiej w Elblągu

w 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

życzę wszystkim elblążanom szczęścia

w Państwa rodzinach i wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszak

 

Updated: 10-05-2016